197

รู้หรือไม่..? เชื้อ COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษ ที่ระบาดในระลอกใหม่ ติดง่ายขึ้น 1.7 เท่า เพราะปริมาณไวรัสในลำคอผู้ป่วยมีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อสูงขึ้น เราทุกคนจึงควรเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ด้วยการสวมแมสก์ ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และฉีดวัคซีนเพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต เพราะหากเชื้อยิ่งกลายพันธุ์ จะยิ่งแพร่กระจายได้ง่ายและเร็วขึ้น

รู้หรือไม่..? เชื้อ COVID-19 ระบาด ระลอกใหม่ ติดง่ายขึ้น 1.7 เท่า