2382

รู้แล้วบอกต่อ 5 เหตุผลไม่แนะนำใช้ปืนฉีดแอลกอฮอล์ เชื้อโรคฟุ้งกระจาย เสี่ยงเข้าตา-จมูก สิ่งที่ควรทำคือการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวหรือวัสดุอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแทน เพราะน้ำยาจะฆ่าเชื้อโรคได้ ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ แอลกอฮอล์มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70-85% และเวลาของสารฆ่าเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวต้องนานอย่างน้อย 20 วินาที

5 เหตุผลไม่แนะนำใช้ปืนฉีดแอลกอฮอล์